SAE 10W-40
API SM

SAE 10W-40

 

این روغن موتور با کیفیت بسیار بالا و با افزودنی های فوق العاده مرغوب و با استفاده از روغن پایه های گروه 3

و روغن پایه های  سنتتیک جهت استفاده در خودروهای روز  دنیا طراحی و تولید شده است.

کاربرد

  • تمام موتورهای بنزینی روز دنیا
  • موتورهایی که با دور و سرعت زیاد حرکت می کنند.

مزایا

  • پایداری بسیار عالی در مقابل دمای بالا و اکسیداسیون
  • مقاومت بسیار عالی در برابر فرسودگی و زنگ زدگی
  • تمیزی موتور و جلوگیری از ایجاد جرم
  • کاهش بسیار عالی در مصرف سوخت
مشخصات فیزیکی و شیمیایی گرانروی شاخص گرانروی نقطه اشتعال نقطه ریزش دانسیته  قلیائیت کل
SAE 10W-40 ۱۵ ۱۶۰ ۲۱۰ ۳۳- ۰/۸۷۸ ۱۲

 

TBN Density PP FP VI Viscosity  Properties
12 0/878 33- 210 160 15 SAE 10W-40