آخرین محصولات

last products

آخرین اخبار

news

  • کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان در صنایع پتروشیمی، مدیر کنترل کیفیت گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، سرکار خانم سحر بهزادی 

  • گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت عنوان صادر کننده برتر استان قزوین شد. 

  • گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت  موفق به دریافت عنوان واحد تولیدی نمونه استان قزوین در مهرماه ۱۳۹۱ شد.