CALCIUM GREASE
NGLI 3

CALCIUM GREASE

 

 

گریس های کلسیم دارای پایداری عالی در محیط کار مرطوب تا کاملا آغشته به آب هستند.

حداکثر دمای کاربرد گریس های کلسیم به   70 - 60  محدود می گردد،  زیرا در دمای بالاتر امکان جدا شدن روغن

از  گریس وجود دارد.

این گریس ها الیاف کوتاه و نرم دارند و معروف به گریس های  شاسی  هستند. گریس های  کلسیم  موارد مصرف

بسیار وسیعی در صنایع دارند. مصرف این گونه گریس ها در ماشین آلات سنگین که نیازی  به  روانکاری  پایدار  در

محیط مرطوب و شرایط دمایی متوسط دارند، پیشنهاد می شود.

گریس های کلسیمی ساختاری ضعیف و حساس دارند و باید در فواصل زمانی کوتاه و به طور مرتب به کار برده شوند

(تجدید روانکاری کوتاه مدت) در ضمن پایداری خوبی در محیط مرطوب دارند.

کاربرد

  • گریس های کلسیم ویژه روانکاری  عمومی در سرعت و فشار  مکانیکی کم تا  متوسط  و درجه حرارت های  پایین  برای کاربرد در یاتاقان ها، اتصالات محوری، بسترهای کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی هستند. بهترین روش مصرف این گریس ها به کمک سیستم های پمپ کننده مرکزی و پیستون فشاری است.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی پایه غلیظ کننده نقطه قطره شدن رنگ نفوز پذیری پس از کار (۰/۱ میلی لیتر)
NLGI درجه ۳ صابون کلسیم ۹۵ زرد ۲۲۰-۲۵۰

 

Permeability after work

(0/1 ml)

Color Drop point Thicken base  Properties
220-250 Yellow 95 Calcium soap Grade 3 NLGI