SAE 20W-50
API SG/CD

SAE 20W-50

 

 

این روغن موتور روغنی با کیفیت که بر پایه­ی ترکیبی از روغن­هایی با شاخص گرانروی بالا و افزودنی های عالی برای

تمام فصل های سال و برای موتور های بنزینی و دیزلی مناسب می­باشد.

کاربرد

  • تمام موتورهای بنزینی پیش از 1993
  • موتورهای دیزلی

مزایا

  • پایداری در مقابل اکسیده شدن و دمای بالا
  • مقاومت عالی در برابر فرسودگی
  • تمیزی موتور و جلوگیری از رسوب
مشخصات فیزیکی و شیمیایی گرانروی شاخص گرانروی نقطه اشتعال نقطه ریزش دانسیته  قلیائیت کل
SAE 20W-50 ۱۹ ۱۲۰ ۲۲۰ ۲۴- ۸۹۰ ۹ 

 

TBN Density PP FP VI Viscosity  Properties
 9 890 24- 220 120 19 SAE 20W-50